Coherence for Health is een coaching- en trainingspraktijk voor kinderen, jongeren, volwassenen en professionals. Gespecialiseerd in het zelf herstellend en zelf oplossend vermogen. De kennis en technieken zijn verwerkt in de opbouw van de trainingen en coaching sessies. Om de trajecten zo puur mogelijk te houden heb ik na jarenlange ervaring in de zorg ervoor gekozen om minder deel te nemen aan de bureaucratische wet en regelgeving. Dit gaat namelijk ten koste van de kwaliteit omdat partijen zoals gemeenten of zorgverzekeraars invloed willen hebben op de trajecten. Dat gaat ten koste van wat u als individu of als groep echt nodig heeft.

Coach & trainer

Mijn naam is Judith van Kampen.

Als hulpverlener en therapeut en ondernemer heb ik jarenlange ervaring in de zorg GGZ en jeugdhulpverlening. Naast dat ik een hoog opgeleide ervaren hulpverlener ben, ben ik ook moeder en ben ik ervaringsdeskundige omdat een van mijn kinderen ook zorg nodig heeft. Ik weet dus wat u doormaakt als u hulp nodig heeft voor uw kind, voor jezelf of als team.

De opleidingen die ik heb gevolgd zijn:

  • SPH,
  • IAG,
  • oplossingsgerichte therapie,
  • kids’skills,
  • opleiding voor beelddenkers en
  • 3 hartcoherentie opleidingen: dru yoga docenten opleiding en
  • ben ik trainer in universele energie van Shyholland.

Momenteel ben ik in opleiding tot psycholoog bij de Open Universiteit.

Als ondernemer heb ik de volgende opleidingen gevolgd:

  • Oplossingsgerichte management en coaching,
  • effectieve communicatie en
  • opleiding voor antropologische teambegeleiding van Danielle Braun.

Samenwerking met partners

Als de cliënt daar toestemming voor geeft en het voor de coaching zinvol is, zoeken wij het contact met onze partners om het traject tot een succes te maken. Uiteraard houden we daarbij rekening met de privacy regels.

Kosten

Coherence for Health is een particuliere praktijk. Dat betekend dat in principe de kosten voor uzelf zijn. Er zijn uitzonderingen bijvoorbeeld indien u een PGB heeft of als u werknemer of gever bent een werkgeversverzekering heeft van bijvoorbeeld Achmea. Dan kunnen sommige kosten gedekt worden.

Coherence for Health is een éénvrouwspraktijk voor coaching en training voor kinderen, jongeren, ouders en volwassenen en professionals.

gym