Kwaliteit

De kerntaak van deze praktijk is het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg. Daarnaast ook om inzicht te hebben in de effecten van de zorg. Daarom nemen neem ik een aantal vragenlijsten af om dit met u goed in kaart te brengen en bij te sturen wanneer nodig.

De kwaliteit van het aanbod van Coherence for Health als ook de cliënt bejegening staat onder een constante beoordeling. Samen met u evalueren, innoveren en passen we ons aanbod aan om een optimale aansluiting op de behoefte in alle opzichten zeker te stellen.

Naast de continue beoordeling van de kwaliteit, vindt het zorgaanbod van Coherence for Health mede zijn basis in het model kwaliteitsstatuut; Je vindt ons kwaliteitsstatuut hier. Middels vragenlijsten worden de behandeleffecten en ervaringen van cliënten continue gemeten en beoordeeld.

Klachtenregeling – met elkaar in gesprek

Wanneer je ontevreden bent over onze dienstverlening is het belangrijk dat je je daarover uitspreekt. Bij voorkeur in een gesprek met jouw behandelaar. Lukt het niet om samen een oplossing te vinden? Vraag dan of de leidinggevende van het behandelteam mee kan helpen. Vind je het moeilijk om over de klacht te praten, of komt er geen oplossing? Als cliënt heb je recht op ondersteuning door de onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon. Je kunt ook vragen of de klachtenfunctionaris jouw kan helpen. Je kunt jouw klacht zelf melden, maar jouw partner, familielid of een andere vertegenwoordiger mag dit ook voor jou doen. Hier vind je onze klachtenregeling.

Privacy

Coherence for Health is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van Coherence for Health van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Coherence for Health houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de wet stelt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Verwerking van jouw persoonsgegevens

Daar waar jouw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Als je bijvoorbeeld jouw naam en (e-mail)adres invult om je aan te melden voor een nieuwsbrief, dan worden deze gegevens niet gebruikt om jou ook andere (e-mail) berichten toe te sturen, tenzij dat is aangegeven.

Verspreiding van persoonsgegevens

Coherence for Health zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens ter beschikking stellen of verkopen aan derden, zonder daar vooraf jouw uitdrukkelijke toestemming voor te vragen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Coherence for Healthdraagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover een en ander binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Gegevensuitwisseling met verwijzers

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Hierin volgen we de wettelijke regelgeving. Er worden geen gegevens uitgewisseld zonder dat je hiervoor toestemming hebt gegeven. In heel uitzonderlijke gevallen is dit toch noodzakelijk en zullen we dat vooraf aan jou kenbaar maken.

Wijzigingen

Coherence for Health behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor de laatste versie van onze privacyverklaring.

Coherence for Health is een éénvrouwspraktijk voor coaching en training voor kinderen, jongeren, ouders en volwassenen en professionals.

gym